Hosting là gì ?

Hosting chính là chỗ chứa website của bạn. Để website của bạn được hoạt động thì cần được lưu trữ trên một máy chủ có kết nối mạng internet và hoạt động liên tục 7 ngày mỗi tuần, 24 giờ mỗi ngày.

Cũng có thể nói Hosting chính là nơi diễn ra tất cả các hoạt động trao đổi thông tin và giao dịch giữa người dùng và website, là không gian trên máy chủ được cài đặt các dịch vụ internet như: FPT, WWW, Mail…